Pravilniki in obrazci

Pravilniki

Hišni red

Pravilnik o delovanju šolskega sklada

Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in IKT tehnologije

Prometno varnostni načrt

Ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Obrazci

Prijavnica za OPB in JV

Prijavnica za šolsko prehrano

Prijavnica za subvencionirano šolo v naravi

Prošnja za vpis na šolo izven matičnega šolskega okoliša

cross