Izbirni predmeti

PREGLED IZBIRNIH PREDMETOV

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev, saj jih le-ti izbirajo sami na osnovi svojih želja in ponudbe šole.

V tem šolskem letu so učenci izbrali 11 obveznih in 4 neobvezne izbirne predmete.

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

IZBIRNI PREDMET OZNAKA UČITELJ
Filmska vzgoja 1 FV1 Mateja Fon Špitalar
Izbrani šport - nogomet IŠP Bojan Tisak
Likovno snovanje 1 LS1 Mateja Fon Špitalar
Multimedija MME Andreja Mašič Zupan
Nemščina 1 NI1 Katarina Perič
Nemščina 2 NI2 Katarina Perič
Nemščina 3 NI3 Katarina Perič
Obdelava gradiv - les OGL Tamara Oblak
Poskusi v kemiji POK Katja Gantar
Šahovske osnove ŠHO Uroš Švab
Šahovske strategije ŠHS Uroš Švab
Šport za sprostitev ŠSP Denis Kaltenekar
Šport za zdravje ŠZZ Bojan Tisak

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

IZBIRNI PREDMET OZNAKA UČITELJ
Angleščina – Lipnica N1A Andreja Kolman
Nemščina – Lipnica N2N Katarina Perič
Računalništvo - Lipnica NRA Andreja Mašič Zupan
Šport – Lipnica NŠP Denis Kaltenekar
Angleščina – Ovsiše N1A Anja Zima
Šport – Ovsiše NŠP Denis Kaltenekar
cross Skip to content