Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Pravna podlaga

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.
Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica se zavezuje omogočati dostopnost za spletno stran: www.os-lipnica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Spletna stran je skladna s priporočili WCAG 2.1 nivo AA. Spletna stran vsebuje Facebook vtičnik, ki je za slepe uporabnike slabo dostopen. Ker to ni naš izdelek, ga ne moremo prilagoditi.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
Navigacija s tipkovnico.
Predvidljivo delovanje spletišča.
Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.
Stopnja skladnosti
Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava o dostopnosti je bila pripravljena 16. 2. 2021. Metoda, ki smo jo pri oblikovanju te izjave uporabili je samoocena. Izjava je bila nazadnje pregledana 16. 2. 2021.
Povratne in kontaktne informacije
Vsa vprašanja ali komentarje povezane s spletno dostopnostjo nam pošljite na e-pošto os-lipnica@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča inšpektorju na Upravi RS za informacijsko varnost.

Izvršilni postopek

Izvršilni organ za morebitne postopke je Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo in informatiko, Uprava za informacijsko varnost, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, gp.mju@gov.si.
Nedostopna vsebina na spletnem mestu
Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
različne kompleksne tabele s podatki.

cross Skip to content