Roditeljski sestanki

Urnik roditeljskih sestankov v šolskem letu 2022/2023

Prvi roditeljski sestanki bodo od 5. 9. do 7 . 9. 2022.
Drugi roditeljski sestanki bodo po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja in sicer v času od 30. 1.
do 2. 2. 2023.
Za starše 5., 6. in 7. razreda bo roditeljski sestanek tudi pred šolo v naravi.
Pred zaključkom šolskega leta 2022/23 bomo za starše od 1. do 8. razreda pripravili prireditev
Gibanje z razlogom v maju ali juniju 2023. Starše 9. razreda pa bomo povabili na valeto 14. 6. 2023.

cross Skip to content