Roditeljski sestanki

Urnik roditeljskih sestankov v šolskem letu 2021/2022

Uvodni roditeljski sestanki bodo 2. 9., 3. 9. ali 6. 9. 2021. Drugi roditeljski sestanki bodo potekali po prvem ocenjevalnem obdobju 2. 2., 3. 2. ali 4. 2. 2022, tretji roditeljski sestanki pa bodo 18. 5., 19. 5. ali 20. 5. 2022, oz. pred šolo v naravi. Tretji roditeljski sestanek za 9. razred bo 5. 5. 2022.

cross