Plačila

Subvencioniranje šolske prehrane

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni več potrebno, starši na šoli oddate le prijavo na malico oz. kosilo, ki jo vsi učenci prejmejo ob koncu šolskega leta in velja za naslednje šolsko leto.

Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Starši to urejate na pristojnem Centru za socialno delo.

Dopisi

Način prejema položnic

Izjave in obrazci so objavljeni v zavihku "Pravilniki in obrazci", lahko pa jih dobite tudi v tajništvu.

cross Skip to content