Interesne dejavnosti

OBLIKE DIFERENCIACIJE

Z ukinitvijo Pravilnika o diferenciaciji v osnovni šoli nam nova zakonodaja nalaga poučevanje v manjših skupinah od 4. do 9. razreda pri slovenščini, angleščini in matematiki glede na dane normative.

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Lipnica

INTERESNA DEJAVNOSTRAZREDMENTOR
Akvarij6.–9. r.Katja Gantar
Angleška bralna značka4.–9. r. 6.–9. r.Nina Gorkič Andreja Lakner
Finžgarjeva bralna značka  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6.–9. r. 7.–9. r.Urška Šimnic Novak Danijela Rakovec Sandra Kocjančič Tanja Miklavčič Lukančič Polona Frelih Breda Gašperin Katarina Perič
Geografski krožek6.–9. r.Boštjan Kališnik
Glasbene urice1.–5. r.Polona Frelih
Glasbena olimpijada7.–9. r.Petra Čebulj Zajc
Logika za najmlajše3. r. 4.–5. r.Sandra Kocjančič Tanja Miklavčič Lukančič
Logika6.–9. r.Andreja Muhvič
Matematične zanke in uganke1.–2. r.Urška Šimnic Novak
Mladinski pevski zbor5.–9. r.Petra Čebulj Zajc
Muzikal5.–9. r.Petra Čebulj Zajc
Nemška bralna značka4.–9. r.Katarina Perič
Otroški pevski zbor1.–4. r.Petra Čebulj Zajc
Planinski krožek1.–9. r.Mojca Brezovec
Priprave na tekmovanja4.–5. r.Tanja Miklavčič Lukančič
Priprava na tekmovanja iz angleščine6.–9. r.Nina Gorkič Andreja Lakner
Priprava na športna tekmovanja6.–9. r.Bojan Tisak
Prostovoljno delo7.–9. r.Maja Cimerman Franjić
Šolski parlament5.–9. r.Nina Gorkič
Vesela šola4.–9. r.Urška Šimnic Novak


Ovsiše

INTERESNA DEJAVNOSTRAZREDMENTOR
Angleška bralna značka4.–5. r.Nina Gorkič
Dramski krožek3.–5. r.Jana Penca Ponikvar
Finžgarjeva bralna značka1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r.Saša Valjavec Saša Valjavec Marjeta Koselj Jana Penca Ponikvar Vilma Kravanja - Gosnik
Naravoslovni krožek1.–5. r.Saša Valjavec Marjeta Koselj
Otroška folklorna skupina Voše1.–5. r.Vilma Kravanja – Gosnik
Otroški pevski zbor1.–5. r.Petra Čebulj Zajc
Planinski krožek1.–5. r.Mojca Brezovec

PROGRAM ŠOLE V NARAVI

Šola v naravi je del razširjenega programa osnovnošolskega učnega načrta. Naša šola učencem nudi štiri šole v naravi.

Učenci 5. razreda se bodo od 11. 10. do 15. 10. 2021 udeležili šole v naravi v Čatežu ob Savi.

V času med 4. 4. in 8. 4. 2022 bodo učenci 6. razreda preživljali šolo v naravi v CŠOD Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami.

Učenci 7. razreda bodo predvidoma v marcu 2022 šolo v naravi preživeli na Pokljuki. Spoznali bodo osnove začetne in nadaljevalne šole smučarskega teka.

Učenci 8. razreda bodo v času od 14. 3. do 18. 3. 2022 zimsko šolo v naravi preživeli v Planici. Glavni poudarek bo na teku na smučeh.

ŠPORTNA TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

ŠPORTNA PANOGASTOPNJAKRAJ/DATUM
ATLETIKAMedobčinsko prvenstvo Področno prvenstvoBled, maj 2022 Kranj, maj 2022
ATLETSKI TROBOJMedobčinsko prvenstvoLipnica, april 2022
FESTIVAL ŠPORTADržavno tekmovanje v atletikiŽalec, junij 2022
KROSDržavno tekmovanjeMaribor, april 2022
MALI NOGOMET
fantje 8. in 9. razred
Medobčinsko prvenstvoZg. Gorje, do novembra 2021
MALI NOGOMET
fantje 7. razred in mlajši
Medobčinsko prvenstvoZg. Gorje, do marca 2022
NAMIZNI TENISMedobčinsko prvenstvoLesce, do decembra 2021
RITMIČNA GIMNASTIKAPodročno in državnoDatum še ni znan.
TEK PO MAMUTOVIH SLEDEHPodročno tekmovanjeKranj, oktober 2021
cross