Interesne dejavnosti

OBLIKE DIFERENCIACIJE

Z ukinitvijo Pravilnika o diferenciaciji v osnovni šoli nam nova zakonodaja nalaga poučevanje v manjših skupinah od 4. do 9. razreda pri slovenščini, angleščini in matematiki glede na dane normative.

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Lipnica

INTERESNA DEJAVNOST   RAZRED MENTOR
Akvarij   6.–9. r. Katja Gantar
Angleška Bralna značka   4.–6. r. Andreja Kolman
Angleška bralna značka    7.–9. r. Andreja Lakner
Finžgarjeva bralna značka    

1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6.–9. r.
6.–8. r.
9. r.

Urška Šimnic Novak
Danijela Rakovec
Sandra Kocjančič
Polona Frelih
Tanja Miklavčič Lukančič 
Breda Gašper
Katarina Perič
Uroš Švab
Glasbene urice   1.–4. r. Polona Frelih
Matematične zanke in uganke   1.–2. r. Urška Šimnic Novak
Mislice   3.–4. r. Sandra Kocjančič
Mladinski pevski zbor   6.–9. r. Ana Bec
Naravoslovne delavnice   3.–4. r. Mojca Brezovec
Nemška bralna značka   4.–9. r. Katarina Perič
Otroški pevski zbor   1.–2. r. Ana Bec
Otroški pevski zbor   3.–5. r.  Ana Bec
Planinski krožek   1.–9. r. Mojca Brezovec
Priprave na tekmovanja   4.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič
Priprava na tekmovanja iz angleščine   6.–9. r. Andreja Kolman in Andreja Lakner
Priprava na športna tekmovanja   6.–9. r. Bojan Tisak
Prostovoljno delo   7.–9. r. Maja Cimerman Franjić
Šolski parlament   5.–9. r. Tanja Miklavčič Lukančič
Vesela šola   4.–9. r. Urška Šimnic Novak
Zabavna Matematika   4.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič

 

Ovsiše

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Angleška bralna značka 4.–5. r. Andreja Kolman 
Finžgarjeva bralna značka 1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
Saša Valjavec
Saša Valjavec
Marjeta Koselj
Jana Penca Ponikvar
Vilma Kravanja - Gosnik
Igre z žogo 3.–5. r. Miha Okorn
Otroška folklorna skupina Voše 1.–5. r. Vilma Kravanja – Gosnik
Otroški pevski zbor 1.–5. r. Ana Bec
Planinski krožek 1.–5. r. Mojca Brezovec

PROGRAM ŠOLE V NARAVI

Šola v naravi je del razširjenega programa osnovnošolskega učnega načrta. Na naši šoli učencem nudimo tri šole v naravi.
Učenci 5. razreda se bodo od 9. 10. do 13. 10. 2023 udeležili plavalne šole v naravi v Čatežu ob Savi.
V času med 20. 11. in 24. 11. 2023 bodo učenci 6. razreda preživljali šolo v naravi v CŠOD Radenci ob Kolpi.
Učenci 7. razreda bodo v tednu od 11. do 15. 3. 2024 šolo v naravi preživeli na Pokljuki. Spoznali bodo osnove začetne in nadaljevalne šole smučarskega teka.

 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

ŠPORTNA PANOGA STOPNJA KRAJ/DATUM
ATLETIKA Medobčinsko prvenstvo Področno prvenstvo Bled, maj 2024Kranj, maj 2024
ATLETSKI TROBOJ Medobčinsko prvenstvo Lipnica, april 2024
KROS Državno tekmovanje april 2024
MALI NOGOMET
fantje 8. in 9. razred
Medobčinsko prvenstvo Zg. Gorje, do novembra 2023
MALI NOGOMET
fantje 7. razred in mlajši
Medobčinsko prvenstvo Zg. Gorje, do marca 2024
NAMIZNI TENIS Medobčinsko prvenstvo Lesce, do decembra 2023
TEK PO MAMUTOVIH SLEDEH Področno tekmovanje Kranj, oktober 2023
cross Skip to content