Interesne dejavnosti

OBLIKE DIFERENCIACIJE

Z ukinitvijo Pravilnika o diferenciaciji v osnovni šoli nam nova zakonodaja nalaga poučevanje v manjših skupinah od 4. do 9. razreda pri slovenščini, angleščini in matematiki glede na dane normative.

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Lipnica

INTERESNA DEJAVNOSTRAZREDMENTOR
Akvarij6.–9. r.Katja Gantar
Angleška Bralna značka1.–3. r.Andreja Kolman
Angleška bralna značka4.–9. r. 6.–9. r.Nina Gorkič Andreja Lakner
Finžgarjeva bralna značka  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6.–8. r. 8. r. 6.–9. r.Urška Šimnic Novak Danijela Rakovec Sandra Kocjančič Tanja Miklavčič Lukančič Polona Frelih Breda Gašper Uroš Švab in Katarina Perič
Glasbene urice1.–3. r.Polona Frelih
Logika za najmlajše4.–5. r.Tanja Miklavčič Lukančič
Matematične zanke in uganke1.–2. r.Urška Šimnic Novak
Mislice3.r.Sandra Kocjančič
Mladinski pevski zbor5.–9. r.Monika Glűcks Donko
Naravoslovne delavnice3.r.Mojca Brezovec
Nemška bralna značka4.–9. r.Katarina Perič
Otroški pevski zbor1.–4. r.Monika Glűcks Donko
Pevska značka1.–9. r.Monika Glűcks Donko
Planinski krožek1.–9. r.Mojca Brezovec
Priprave na tekmovanja4.–5. r.Tanja Miklavčič Lukančič
Priprava na tekmovanja iz angleščine6.–9. r.Nina Gorkič Andreja Lakner
Priprava na športna tekmovanja6.–9. r.Bojan Tisak
Prostovoljno delo7.–9. r.Maja Cimerman Franjić
Šolski parlament5.–9. r.Nina Gorkič
Vesela šola4.–9. r.Urška Šimnic Novak


Ovsiše

INTERESNA DEJAVNOSTRAZREDMENTOR
Angleška bralna značka1.–5. r.Andreja Kolman in Nina Gorkič
Dramski krožek4.–5. r.Jana Penca Ponikvar
Finžgarjeva bralna značka1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r.Saša Valjavec Saša Valjavec Marjeta Koselj Jana Penca Ponikvar Vilma Kravanja - Gosnik
Kljunasta flavta1.–4. r.Andreja Kolman
Naravoslovni krožek1.–5. r.Saša Valjavec Marjeta Koselj
Otroška folklorna skupina Voše1.–5. r.Vilma Kravanja – Gosnik
Otroški pevski zbor1.–5. r.Monika Glűcks Donko
Pevska značka1.–5. r.Monika Glűcks Donko
Planinski krožek1.–5. r.Mojca Brezovec

PROGRAM ŠOLE V NARAVI

Šola v naravi je del razširjenega programa osnovnošolskega učnega načrta. Naša šola učencem nudi štiri šole v naravi.

Učenci 5. razreda se bodo od 10. 10. do 14. 10. 2022 udeležili šole v naravi v Čatežu ob Savi.

V času med 6. 3. in 10. 3. 2023 bodo učenci 6. razreda preživljali šolo v naravi v CŠOD Radenci.

Učenci 7. razreda bodo od 20. 5 do 24. 5. 2023 šolo v naravi preživeli na Pokljuki. Spoznali bodo osnove začetne in nadaljevalne šole smučarskega teka.

ŠPORTNA TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

ŠPORTNA PANOGASTOPNJAKRAJ/DATUM
ATLETIKAMedobčinsko prvenstvo Področno prvenstvoBled, maj 2023 Kranj, maj 2023
ATLETSKI TROBOJMedobčinsko prvenstvoLipnica, april 2023
KROSDržavno tekmovanjeapril 2023
MALI NOGOMET
fantje 8. in 9. razred
Medobčinsko prvenstvoZg. Gorje, do novembra 2022
MALI NOGOMET
fantje 7. razred in mlajši
Medobčinsko prvenstvoZg. Gorje, do marca 2023
NAMIZNI TENISMedobčinsko prvenstvoLesce, do decembra 2022
TEK PO MAMUTOVIH SLEDEHPodročno tekmovanjeKranj, oktober 2022
cross Skip to content