Knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA

"Pamet brez knjige je kot ptica brez kril."
                                   ruski pregovor

Knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. Naša knjižnica je prostorna in pregledna in ima kar precej gradiva. Vsi, učenci in učitelji, ste toplo vabljeni, da se čim večkrat sprehodite med njenimi policami, kaj preberete, poiščete nove ideje in pridobite informacije, povezane s poukom in lastnimi interesi. Čitalniški prostor je v prvi vrsti namenjen branju, učenju, izdelovanju domačih nalog in referatov, kar ni ovira, da učenci v knjižnici ne bi našli kotička za sprostitev ob družabnih igrah in prijetnem tihem kramljanju. V dogovoru s knjižničarjem in učitelji lahko na stenah knjižnice razstavite svoje likovne in literarne izdelke ali sedete za računalnik, da bi opravili šolske obveznosti oziroma za zabavo. V knjižnici vas bo sprejel, vam izposodil gradivo, svetoval in pomagal pri iskanju informacij z računalnikom Uroš Švab.

Izposoja

Knjižnica je odprta od 7.00 do 14.30 od ponedeljka do petka.

Morebitne občasne spremembe tega urnika bodo pravočasno objavljene na knjižničnih vratih. Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja skupaj z učiteljico enkrat tedensko obiščejo knjižnico in si lahko izposodijo knjige. Na dom se izposoja vse gradivo, ki je v prostem pristopu, razen revij in referenčne zbirke (slovarji, leksikoni, enciklopedije in drugi priročniki). Rok izposoje za knjižnično gradivo je praviloma 21 dni. Čas izposoje gradiva lahko učenci po potrebi podaljšajo, kar pa ne velja za knjige s seznama za domače branje. Močno poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z enakim ali sorodnim gradivom. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača ustrezen denarni znesek, ki ga določi knjižničar.

UČBENIŠKI SKLAD

Šola vzdržuje predpisan učbeniški sklad. Učbenike dobijo vsi učenci brezplačno. Učenci prvega, drugega in tretjega razreda prejmejo tudi brezplačne delovne zvezke. Pričakujemo, da bodo učenci z gradivi iz učbeniškega sklada lepo ravnali in nanje skrbno pazili. Skrbnik učbeniškega sklada je Uroš Švab.

cross Skip to content