Pravilniki in obrazci

Pravilniki

Hišni red

Pravilnik o delovanju šolskega sklada

Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in IKT tehnologije

Prometno varnostni načrt

Priporočila higienskih in org. ukrepov v vzgoji in izobraževanju za preprečevanja širjenja SARS- COv2

Vzgojni načrt

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica

Pravila šolskega reda

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov MIZS

Obrazci

Prijavnica za OPB in JV

Prijavnica za šolsko prehrano

Prijavnica za subvencionirano šolo v naravi

Prošnja za vpis na šolo izven matičnega šolskega okoliša

Vprašalnik zdravstvenih posebnosti

Soglasje staršev za prevoz

Izjava za e-račun, prejem računa v spletno banko

Soglasje za SEPA - direktno bremenitev OŠ-trajnik

Izjava za zbirno položnico

Izjava za prejemanje položnice po e-pošti

 

cross Skip to content