Zgodovina šole

Organizirano šolstvo se je pričelo v Lipniški dolini ob koncu 18. stoletja. Elementarni (osnovni) šoli sta bili v Kropi in v Kamni Gorici, ob koncu 19. stoletja pa še na Dobravi in na Ovsišah.

Tako je ostalo vse do 1957. leta, ko so bile osnovne šole v Kropi, v Kamni Gorici in na Srednji Dobravi ukinjene. Nadomestila jih je na novo zgrajena osemletka v Lipnici, ki je vključila kot podružnico tudi ovsiško šolo. Ime po dobravskem predvojnem učitelju Stanetu Žagarju je uradno prevzela 1962. leta.

Šola v Lipnici je bila do leta 1990 večkrat prostorsko povečana. Leta 1968 je k osnovnemu traktu pridobila vezni člen in telovadnico, leta 1990 pa samostojen trakt za nižjo stopnjo in jeseni 2005 še novo

knjižnico ter moderno računalnico v mansardi.

V šolskem letu 2017/18 smo praznovali 60-letnico šole v Lipnici. Ob tej priložnosti nas je obiskal tudi predsednik države Borut Pahor.
Več na povezavi.

PODRUŽNIČNA ŠOLA OVSIŠE

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica ima podružnično šolo Ovsiše, ki se nahaja v vasi Ovsiše (naslov Ovsiše 56, 4244 Podnart). Podružnico obiskujejo učenci iz naslednjih naselij: Podnart, Ovsiše, Poljšica, Dobravica, Rovte, Češnjica, Prezrenje in Zaloše.

Ovsiška šola je ohranila obseg iz leta 1930, ko je bila dvignjena v enonadstropno stavbo, le da je 1998 z majhno adaptacijo dobila tretji učni prostor. Temeljito je bila prenovljena ob svoji 110. obletnici septembra 2006.

Pedagoška vodja podružnice je učiteljica Vilma Kravanja Gosnik.

Podružnico vsako leto obiskuje okoli 50 učencev. Ima 3 oddelke, in sicer v šolskem letu 2018/19 samostojni 1. razred, dva oddelka pa se izvajata v delni kombinaciji (2. in 3. razred ter  4. in 5. razred).

(vir fotografij: www.geago.si)

V začetku šolskega leta 2016/17 je podružnica praznovala 120. obletnico.

Članek v Gorenjskem glasu: http://www.gorenjskiglas.si/article/20161122/C/161129944/1008/jubilej-sole-na-ovsisah-

cross Skip to content