Varstvo

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše, in sicer za učence prvega razreda od 6.30 ure zjutraj do začetka pouka. Če je v oddelku prostor, se lahko vključijo tudi starejši učenci. Na željo staršev oz. učencev ponudimo tudi zajtrk. Učiteljice v jutranjem varstvu na matični šoli v Lipnici je Mojca Brezovec, učiteljica v jutranjem varstvu na podružnici Ovsiše pa je Andreja Kolman.

PODALJŠANO BIVANJE

Otrok se lahko v oddelek podaljšanega bivanja vključi takoj po pouku in ostane v šoli do 16.05. Učenci iz posamezne skupine se zberejo v razredu, kjer se začne odvijati program: kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa. Učitelji v podaljšanem bivanju na matični šoli so: Elizabeta Mikolič, Andreja Mašič Zupan, Mateja Fon Špitalar in Mojca Brezovec. Učitelji podaljšanega bivanja na podružnični šoli so Veronika Šmid, Miha Okorn in David Kebler.

cross Skip to content