Varstvo

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše, in sicer za učence prvega razreda od 6.30 ure zjutraj do začetka pouka. Če je v oddelku prostor, se lahko vključijo tudi starejši učenci. Na željo staršev oz. učencev ponudimo tudi zajtrk. Učiteljice v jutranjem varstvu na matični šoli v Lipnici so Polona Frelih, Sandra Kocjančič Tanja Miklavčič Lukančič in Urška Šimnic Novak, učitelj v jutranjem varstvu na podružnici Ovsiše pa je Miha Okorn.

PODALJŠANO BIVANJE

Otrok se lahko v oddelek podaljšanega bivanja vključi takoj po pouku in ostane v šoli do 16.05. Učenci iz posamezne skupine se zberejo v razredu, kjer se začne odvijati program: kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa. Učitelji v podaljšanem bivanju na matični šoli so: Elizabeta Mikolič, Andreja Mašič Zupan, Mateja Fon Špitalar in Mojca Brezovec. Učitelji podaljšanega bivanja na podružnični šoli so Jana Penca Ponikvar, Vilma Kravanja Gosnik, Saša Valjavec in Anja Zima.

 

cross Skip to content