Svet staršev

ČLANI SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO
2021 / 2022

MATIČNA ŠOLA LIPNICA

Razred Ime in priimek

 1. razred: Sonja Maček
 2. razred: Tamara Kodrič
 3. razred: Elinda Logar
 4. razred: Aleš Arh
 5. razred: Ivana Kiršner Aleksić
 6. a razred: Lea Murko
 7. b razred: Jožica Žerovc
 8. a razred: Julija Erman
 9. b razred: Aleksandra Valančič
 10. a razred: Simona Pintar
 11. b razred: Andrej Rožič
 12. a razred: Janja Žiberna

Podružnica OVSIŠE

 1. in 2. razred: Gašper Zupan
 2. razred: Andreja Fister
 3. razred: Jure Šlegel
 4. razred: Katja Pavlič

Predsednica staršev: Lea Murko.

cross Skip to content