Prehrana

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna za otroke, ker je odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju.

Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se nanj naročijo. Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, se lahko naročijo tudi na zajtrk. Učenci, ki so vključeni v daljšo obliko podaljšanega bivanja, imajo možnost popoldanske malice.

Evidentiranje šolske prehrane

Šolsko prehrano evidentiramo preko eAsistenta. Učenci so na šolske obroke prijavljeni z obrazcem, ki ste ga starši izpolnili ob koncu šolskega leta ali ob vpisu.

Za uporabo eAsistenta je potreben osnovni paketa eAsistenta (je brezplačen), kamor spada tudi modul Prehrana. Potrebujete svoj e-naslov, s katerim si boste ustvarili uporabniški račun, preko njega pa boste urejali odjavo in prijavo obrokov. To storite na naslovu: https://www.easistent.com/starsi.

Obroke za naslednji šolski dan boste lahko prijavili ali odjavili do 20.00, en dan pred izostankom otroka ali en dan pred najavo obroka. Odjava obroka za nazaj ni mogoča. Dodatna prijava na obrok je mogoča, če ste se ob prijavi na šolsko prehrano odločili za občasen obrok (zajtrk, kosilo, popoldansko malico). V primeru, da starši prehrane ne odjavite pravočasno, plačate polno ceno obroka.

V izrednih okoliščinah (otrok zboli ponoči) lahko odjavite šolske obroke za svojega otroka za tekoči dan od 7.00 do 7.30 po telefonu v tajništvu šole (04 533 71 00) ali kuhinji (04 533 71 05) v Lipnici in na podružnični šoli na številko 04 533 00 10 ali 041 786 730.

Če med šolskim letom starši želite spremeniti prijavo svojega otroka na šolsko prehrano, morate izpolniti novo prijavnico na šolsko prehrano in jo oddati razredniku (obrazec je objavljen na šolski spletni strani).

Cene šolske prehrane

 • Malica: 1,10 €
 • Zajtrk: 0,70 €
 • Popoldanska malica: 0,70 €
 • Kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 3,10 €
 • Kosilo za učence 6. do 9. razreda: 3,45 €

Stroške prehrane starši poravnajo po položnicah.

Organizacija malic in kosil

 • Čas zajtrka je ob 7.00 uri.
 • Učencem od 1. do 3. razreda malico pred učilnico prinese dežurni učenec ali kuharice.
 • Učenci malicajo v učilnicah po drugi šolski uri.
 • Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je v razredu.
 • Čas kosila je od 12.00 do 13.50.
 • Čas popoldanske malice je ob 14.30 na matični šoli in ob 14.30 na podružnici.
 • Učenci odhajajo na kosilo po pouku oz. najkasneje po 6. šolski uri.
 • V času ukrepov zaradi koronavirusa so tudi učenci pri kosilu razdeljeni v manjše skupine.
 • Dežurni učenci imajo vstop v jedilnico v času delitve malice, ostali učenci pa v času kosila.
 • Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli v sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave nekajkrat na leto dodatno brezplačno razdeljevanje sadja ali zelenjave. Datumi razdeljevanja bodo objavljeni na šolskih jedilnikih.
 • Jedilniki malice in kosil so tedensko izobešeni na oglasnih deskah v šoli in na šolski spletni strani.

Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje spodbujajo kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih. Organizatorica šolske prehrane je Mojca Tavčar. Vodja šolske kuhinje je Romana Rozman Šujica. Kuharice na matični šoli so: Josipa Jakša, Andreja Rozman, Romana Rozman Šujica in Katarina Hvala na podružnični šoli Ovsiše pa Irena Štular.

 

 

cross Skip to content