Vozni red

ORGANIZACIJA PREVOZOV

Prihodi v šolo

Kamna Gorica–OŠ Lipnica Kamna Gorica–OŠ Lipnica 07.14 08.06
  
Kropa–OŠ Lipnica Kropa–OŠ Lipnica07.13 08.04
  
Podnart–OŠ Lipnica Podnart–OŠ Lipnica07.05 07.50
  
Otoče–Mišače–Prezrenje–Dobrava–OŠ Lipnica Otoče–Mišače–Prezrenje–Dobrava–OŠ Lipnica06.40 07.30
  
Zaloše–Podnart–Ovsiše (kombi Arriva) Prezrenje–Ovsiše (kombi Arriva)   Češnjica (Kmete)–Ovsiše (šolski kombi) Češnjica (Kajže)–Ovsiše (šolski kombi) Poljšica–Ovsiše (šolski kombi)  07.30 in 07.45 08.00 in 08.10   07.15 07.20 07.30

Odhodi iz šole domov

Lipnica–Kamna Gorica Lipnica–Kamna Gorica Lipnica–Kamna Gorica (REDNI)13.00 13.45 15.01
 
Lipnica–Kropa (REDNI) Lipnica–Kropa Lipnica–Kropa Lipnica–Kropa (REDNI)12.10 13.08 13.55 15.15
 
Lipnica–Podnart (REDNI) Lipnica–Podnart Lipnica–Podnart Lipnica–Podnart (REDNI)12.10 13.08 13.55 15.15
 
Lipnica–Dobrava–Prezrenje–Mišače–Otoče Lipnica–Dobrava–Prezrenje–Mišače–Otoče13.10 13.55
 
Ovsiše–Prezrenje Ovsiše–Podnart Ovsiše–Zaloše15.00 15.10 15.20 in 15.30

Vozni red velja od 1. 9. 2021. O morebitnih spremembah in dodatnih prevozih vas bomo pravočasno obvestili.

VARSTVO VOZAČEV Učenci od 6. do 9. razreda na prevoz počakajo na avtobusnem postajališču oz. se vključijo v interesne dejavnosti na šoli. Ostali učenci počakajo na prevoz v OPB.

cross Skip to content