NOVICE

Otroci morajo biti v prometu deležni posebne pomoči in pozornosti vseh udeležencev.

Objava od
Boštjan Kališnik
Kategorije
Datum
28 septembra, 2023

Spoštovani starši!

Otroci so poleg pešcev, kolesarjev, starejših oseb, slepih, invalidnih med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Zato smo drugi udeleženci v prometu dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati.

Ko starši vozite otroke v/iz šole, bodite odgovorni in zgled za svoje otroke glede varnega ravnanja v prometu.

Najmlajšim je potrebno nameniti posebno pozornost. Še posebno prvošolcem, ki morajo imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe. Vsakodnevno spremstvo je namenjeno večji varnosti in učenju prometnih pravil. Učenci prvega in drugega razreda naj na poti v šolo nosijo rumeno rutico, ki je simbol začetnikov v prometu. Spremljevalci predšolskih otrok in prvošolcev so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. V pomoč pri njihovi prometni vzgoji vam bo e-knjižica Prvi-koraki-v-svetu-prometa.

Temeljno načelo za varen, umirjen in nemoten potek cestnega prometa je načelo zaupanja, ki nagovarja, da smemo udeleženci v cestnem prometu pričakovati, da bomo vsi ravnali skladno s predpisi, kar v nas vzbuja prepričanje, da bodo naše poti varne.

Boštjan Kališnik
Boštjan Kališnik
prof. matematike in geografije; ravnatelj
cross Skip to content