Pogovorne ure

SODELOVANJE S STARŠI

Urnik individualnih pogovornih ur za starše (Lipnica)

RAZRED RAZREDNIK DAN URA
1. razred Urška Šimnic Novak petek 09.10–09.55
2. razred Danijela Rakovec četrtek 09.10–09.55
3. razred Sandra Kocjančič ponedeljek 10.15–11.00
4. razred Polona Frelih petek 08.20–09.05
5. razred Tanja Miklavčič Lukančič torek 11.10–11.55
6. a Andreja Kolman četrtek 11.10–11.55
6. b Mateja Fon Špitalar ponedeljek 11.10–11.55
7. a Breda Gašperin torek 10.15-11.00
7. b Tamara Oblak ponedeljek 10.15–11.00
8. a Andreja Lakner četrtek 10.15-11.00
8. b Lidija Kranjc ponedeljek 08.20–09.05
9. a Katja Gantar ponedeljek 08.20-09.05
9. b Bojan Tisak ponedeljek 12.50-13.35
  NERAZREDNIKI    
  Ana Bec ponedeljek 09.10–09.55
  Uroš Bohinc četrtek 11.15–11.55
  Mojca Brezovec četrtek 10.15–11.00
  Maja Cimerman Franjić po dogovoru  
  Jerneja Jelušič četrtek 12.00-12.45
  Boštjan Kališnik po dogovoru  
  Denis Kaltenekar torek 08.20–09.05
  David Kebler po dogovoru  
  Marija Marenk po dogovoru  
  Andreja Mašič Zupan po dogovoru  
  Elizabeta Mikolič po dogovoru  
  Katja Nastran po dogovoru  
  David Ošlaj sreda 10.15–11.00
  Katarina Perič petek 10.15–11.00
  Uroš Švab petek 10.15–11.00
  Mojca Tavčar četrtek 10.15-11.00

Urnik individualnih pogovornih ur za starše (Ovsiše)

RAZRED RAZREDNIK DAN URA
1. razred Saša Valjavec sreda 12.00–12.45
2. razred Saša Valjavec sreda 12.00–12.45
3. razred Marjeta Koselj torek 09.10–09.55
4. razred Marjeta Koselj torek 09.10–09.55
5. razred Vilma Kravanja - Gosnik ponedeljek 09.10–09.55
  NERAZREDNIKI    
  Denis Kaltenekar po dogovoru  
  Andreja Kolman po dogovoru  
  Miha Okorn torek 11.10–11.55
  Jana Penca Ponikvar petek 10.15–11.00
  Anja Zima po dogovoru  

Urnik dopoldanskih pogovornih ur se v 2. ocenjevalnem obdobju spremeni zaradi spremembe urnika. Spremembe bodo objavljene na šolski spletni strani.

Skupne pogovorne ure za starše

Popoldanske pogovorne ure bodo na matični šoli vsak drugi četrtek v mesecu, na podružnični šoli Ovsiše pa vsak drugi torek v mesecu. Tako na matični šoli kot na podružnični šoli Ovsiše popoldanske pogovorne ure potekajo od 17.00 do 18.00.

 

Urnik roditeljskih sestankov v šolskem letu 2023/2024

Uvodni roditeljski sestanki bodo 5. 9., 12. 9. ali 14. 9. 2023.

Drugi roditeljski sestanki bodo potekali po prvem ocenjevalnem obdobju 1., 5. ali 6. 2. 2024, tretji roditeljski sestanki pa bodo pred zaključkom šolskega leta v maju ali juniju 2024.

Dodatni roditeljski sestanki bodo za starše učencev 5., 6. in 7. razreda predvidoma v tednu pred izvedbo šole v naravi.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše, in sicer za učence prvega razreda od 6.30 ure zjutraj do začetka pouka. Če je v oddelku prostor, se lahko vključijo tudi starejši učenci. Na željo staršev oz. učencev ponudimo tudi zajtrk. Učiteljice v jutranjem varstvu na matični šoli v Lipnici so Polona Frelih, Sandra Kocjančič Tanja Miklavčič Lukančič in Urška Šimnic Novak, učitelj v jutranjem varstvu na podružnici Ovsiše pa je Miha Okorn.

PODALJŠANO BIVANJE

Otrok se lahko v oddelek podaljšanega bivanja vključi takoj po pouku in ostane v šoli do 16.05. Učenci iz posamezne skupine se zberejo v razredu, kjer se začne odvijati program: kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa. Učitelji v podaljšanem bivanju na matični šoli so: Elizabeta Mikolič, Andreja Mašič Zupan, Mateja Fon Špitalar in Mojca Brezovec. Učitelji podaljšanega bivanja na podružnični šoli so Jana Penca Ponikvar, Vilma Kravanja Gosnik, Saša Valjavec in Anja Zima.

 

cross Skip to content