Koledar

Šolske počitnice
jesenske počitnice: od 28. oktobra 2019 do 1. novembra 2019
novoletne počitnice: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020
zimske počitnice: od 17. februarja 2020 do 21. februarja 2020
prvomajske počitnice: od 27. aprila 2020 do 1. maja 2020

Delovne sobote
/

Ocenjevalni obdobji
1. ocenjevalno obdobje: 02. 09. 2019 do 31. 01. 2020
2. ocenjevalno obdobje: 03. 02. 2019 do 15. 06. 2020 (za 9. razred)/24. 06. 2020

Šolski koledar

ponedeljek 2. 9. začetek pouka
ponedeljek–petek 28. 10. –1. 11. jesenske počitnice
četrtek 31. 10. dan reformacije
petek 1. 11. dan spomina na mrtve
torek 24. 12. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
sreda 25. 12. božič
četrtek 26. 12. dan samostojnosti in enotnosti
sreda–četrtek 25. 12.–2. 1. novoletne počitnice
sreda–četrtek 1. 1.–2. 1. novo leto
petek 3. 1. pouka prost dan
petek 31. 1 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
petek 7. 2. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
sobota 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek in sobota 14. in 15. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
ponedeljek–petek 17. 2.–21. 2. zimske počitnice
ponedeljek 13. 4. velikonočni ponedeljek
ponedeljek 27. 4. dan upora proti okupatorju
ponedeljek-petek 27. 4.–1. 5. prvomajske počitnice
petek-sobota 1.–2. 5. praznik dela
ponedeljek 15. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
sreda 24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil, proslava pred dnevom državnosti
četrtek 25. 6. dan državnosti
petek-ponedeljek 26. 6.–31. 8. poletne počitnice

Nacionalno preverjanje znanja
● slovenščina –
5. 5. 2020 za 6. in 9. razred,
● matematika –
7. 5. 2020 za 6. in 9. razred,
● angleščina –
11. 5. 2020 za 6. razred,
● angleščina –
11. 5. 2020 za 9. razred.

Športna tekmovanja

Športna panoga Stopnja Datum
ATLETIKA Medobčinsko prvenstvo
Področno prvenstvo
Bled, maj 2020
Kranj, maj 2020
ATLETSKI TROBOJ Medobčinsko prvenstvo Lipnica, april 2020
FESTIVAL ŠPORTA Državno tekmovanje v atletiki Žalec, junij 2020
MALI NOGOMET
fantje 8. in 9. razred
Medobčinsko prvenstvo Zg. Gorje, do novembra 2019
MALI NOGOMET
fantje 7. razred in mlajši
Medobčinsko prvenstvo Zg. Gorje, do marca 2020
NAMIZNI TENIS Medobčinsko prvenstvo Lesce, do decembra 2019
RITMIČNA GIMNASTIKA Področno  in državno tekmovanje Datum še ni znan
TEK PO MAMUTOVIH SLEDEH Področno tekmovanje Kranj, oktober 2019

 Tekmovanja v znanju

Tekmovanje Stopnja Datum
LOGIKA Šolsko 26. 09. 2019
Državno 19. 10. 2019
LOGIČNA POŠAST

Šolsko

Državno

8. 05. 2020

22. 05. 2020

ANGLEŠČINA za 9. r. Šolsko 14. 11. 2019
Območno 15. 01. 2020
Državno 17. 03. 2020
ANGLEŠČINA za 8. r. Šolsko 21. 10. 2019
Državno 25. 11. 2019
ANGLEŠČINA za 7. r. Šolsko 31. 01. 2020
Državno 29. 02. 2020
NEMŠČINA za 9. r.

Šolsko

Državno

21. 11. 2019

12. 03. 2020

CANKARJEVO TEKMOVANJE Šolsko 12. 11. 2019
Območno 09. 01. 2020
Državno 07. 03. 2020
MEHURČKI (tekmovanje iz slovenščine za 1. VIO) Šolsko 02. 04. 2020
ZGODOVINA Šolsko 03. 12. 2019
Območno 04. 02. 2020
Državno 14. 03. 2020
GEOGRAFIJA Šolsko 11. 12. 2019
Območno 13. 02. 2020
Državno 17. 04. 2020
KEMIJA Šolsko 20. 01. 2020
Državno 04. 04. 2020
FIZIKA Šolsko 05. 02. 2020
Območno 27. 03. 2020
Državno 09. 05. 2020
MATEMATIKA (KENGURU) Šolsko 19. 03. 2020
Državno 18. 04. 2020
MLADINA IN GORE

Območno

Državno

09. 11. 2019

25. 01. 2020

VESELA ŠOLA za 4.–9. r. Šolsko 11. 03. 2020
Državno 8. 04. 2020