Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

O ŠOLI

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Lipnica 12, 4245 Kropa

telefon: 04/ 533 71 00
e-naslov: os-lipnica@guest.arnes.si
spletna stran: www.os-lipnica.si

Šola stoji na travniku pod gozdom ob sotočju Lipnice in Kroparice oziroma na koncu majhne vasi Lipnica ob cesti Podnart-Lipnica-Kamna Gorica-Spodnja Lipnica-Zgornja Lipnica-Lancovo-Radovljica.

PODRUŽNIČNA ŠOLA OVSIŠE
Ovsiše 56
4244 Podnart
telefon: 04/ 533 00 10

Podružnična šola Ovsiše je na koncu vasi Ovsiše ob krajevni cesti Podnart-Ovsiše-Dobravica-Češnjica-Rovte.

USTANOVITELJ
Ustanovitelj OŠ Staneta Žagarja Lipnica je Občina Radovljica s sedežem na: Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šola v Lipnici: Kamna Gorica, Kropa, Brezovica, Lipnica, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava, Mišače, Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

Šola na Ovsišah:
Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnateljica Zdenka Varl in svet zavoda.
Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • predstavniki ustanovitelja: Tea Beton, Vesna Koselj, Bine Perič,
 • predstavniki zavoda: Mojca Brezovec, Josipa Jakša, Urška Šimnic Novak, Uroš Švab, Saša Valjavec
 • predstavniki staršev: Anja Hajdinjak Jovanović, Mateja Jelenc Arnšek, Andreja Fister.

Predsednica Sveta zavoda je Urška Šimnic Novak.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki in
  • strokovni aktivi.