Knjižnica

Ko prebereš novo knjigo, je, kot da si pridobil dobrega prijatelja, ko jo vnovič prebereš, je, kot da si srečal starega prijatelja.
(Kitajska modrost)

knjiznica

Knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. Naša knjižnica v mansardi je prostorna in pregledna ter ima kar precej gradiva. Vsi uporabniki ste toplo vabljeni, da se čim večkrat sprehodite med njenimi policami, kaj preberete, prelistate časopise in revije, poiščete nove ideje in pridobite informacije, povezane s poukom in lastnimi interesi. Čitalniški prostor je v prvi vrsti namenjen branju, učenju, izdelovanju domačih nalog in referatov, kar ni ovira, da učenci v knjižnici ne bi našli kotička za sprostitev ob družabnih igrah in prijetnem tihem kramljanju. V dogovoru s knjižničarjem in učitelji lahko na stenah knjižnice razstavite svoje likovne in literarne izdelke ali sedete za računalnik, da bi opravili šolske obveznosti oziroma za zabavo.

V knjižnici vas bo sprejel, vam izposodil gradivo, svetoval in pomagal pri iskanju informacij z računalnikom  Uroš Švab.

Izposoja

Knjižnica je odprta vsak šolski dan od 7. do 14.30. Morebitne občasne spremembe tega urnika bodo pravočasno objavljene na knjižničnih vratih.

Učenci prve triade enkrat tedensko skupinsko, torej z razredno učiteljico, obiščejo knjižnico in si lahko izposodijo knjige.
Na dom se izposoja vse gradivo, ki je v prostem pristopu, razen referenčne zbirke (slovarji, leksikoni, enciklopedije in drugi priročniki) in revij. Rok izposoje za knjižno gradivo je 14 dni. Čas izposoje gradiva lahko učenci po potrebi podaljšate, kar pa ne velja za knjige s seznama za domače branje in obveznih naslovov za bralno značko. Hudo poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom, pa v dogovoru s knjižničarjem ali v ustreznem znesku izgubljene oz. poškodovane knjige.

PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI

Rastem s knjigo 2016/17

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Cilj projekta je osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Sedmošolci letos ob obisku najbližje splošne knjižnice prejmejo knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži.

Noč z Andersenom

Noč z Andersenom je prireditev, pravzaprav praznovanje mednarodnih razsežnosti, ki poteka ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in rojstnem dnevu H. C. Andersena. Vsako leto je izbrana druga Andersenova pravljica, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge dejavnosti, ki bodo letos potekale od 31. 3. 2017 popoldan do 1. 4. 2017 zjutraj.

Šolski bralni projekti

Na šoli potekajo številni bralni projekti: Finžgarjeva, angleška in nemška bralna značka, Počitniško branje, Branje za sanje in za znanje ter Kunčičeva bralna značka.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Prenova učbeniškega sklada po veljavnih učnih načrtih poteka postopoma. Letos je Ministrstvo zagotovilo sredstva za posodobitev učbenikov v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pričakujemo, da bodo učenci z učbeniki lepo ravnali in nanje skrbno pazili. Vodja učbeniškega sklada je Uroš Švab.