Dejavnosti

Lipnica

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Akvarij 6.–9. r. Katja Gantar
Angleška bralna značka 4.–9. r.
6.–9. r.
Nina Gorkič
Andreja Lakner
Finžgarjeva bralna značka 1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
Urška Šimnic Novak
Danijela Rakovec
Sandra Kocjančič
Tanja Miklavčič Lukančič
Polona Frelih
Breda Gašperin
Katarina Perič
Geografski krožek 6.–9. r. Boštjan Kališnik
Glasbene urice 1.–5. r. Polona Frelih
Likovni krožek 3.–5. r. Danijela Rakovec, Tanja Miklavčič Lukančič
Logika za najmlajše 3.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič
Logika 6.–9. r. Andreja Muhvič
Matematične zanke in uganke 1.–3. r. Urška Šimnic Novak
Mladinski pevski zbor 5.–9. r. Petra Čebulj
Muzikal 5.–9. r. Petra Čebulj
Naravoslovni krožek 4.–5. r. Mojca Brezovec, Polona Frelih
Nemška bralna značka 4.–9. r. Katarina Perič
Orffova skupina 5.–9. r. Andreja Kolman
Otroški pevski zbor 1.–5. r. Petra Čebulj
Planinski krožek 1.–9. r. Mojca Brezovec
Pravljični krožek z ustvarjanjem 1.–2. r. Urška Šimnic Novak
Priprave na tekmovanja 4.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič
Priprava na tekmovanja iz angleščine 7.–9. r. Nina Gorkič
Andreja Lakner
Priprava na športna tekmovanja 6.–9. r. Bojan Tisak
Prostovoljno delo 7.–9. r. Maja Cimerman Franjić
Španščina 6.–9. r. Maja Cimerman Franjić
Šolski parlament 5.–9. r. Jana Penca Ponikvar

Ovsiše

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Angleška bralna značka 4.–5. r. Andreja Lakner
Dramski krožek 3.–5. r. Jana Penca Ponikvar
Finžgarjeva bralna značka 1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
Saša Valjavec
Jana Penca Ponikvar
Andreja Kolman
Marjeta Koselj
Vilma Kravanja – Gosnik
Folklorna skupina Voše 1.–5. r. Vilma Kravanja – Gosnik
Gremo v knjižnico 1. r. Saša Valjavec
Kljunasta flavta 2.–5. r. Andreja Kolman
Matematične zanke in uganke 1.–3. r. Mojca Brezovec
Otroški pevski zbor 1.–5. r. Petra Čebulj
Planinski krožek 1.–5. r. Mojca Brezovec
Ustvarjalne urice 1.–3. r. Marjeta Koselj