Dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI NA MATIČNI ŠOLI 2017/2018

 • AKVARIJ (za 6. – 9. razred, Katja Gantar)
 • ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (za 4. do 9. razred Andrej Kavčič, za 7. do 9. razred Andreja Lakner)
 • DRAMSKI KROŽEK (za 4. do 6. razred, Danijela Rakovec)
 • FINŽAGRJEVA BRALNA ZNAČKA (za 1. do 5. razred razredničarke, za 6. do 9. razred Breda Gašperin in Katarina Perič)
 • GEOGRAFSKI KROŽEK (za 6. do 9. razred, Boštjan Kališnik)
 • GLASBENE URICE (za 1. do 3. razred, Polona Frelih)
 • KLJUNASTA FLAVTA (za 3. do 9. razred, Polona Frelih)
 • KOVAŠKI KROŽEK (za 3. do 9. razred, Katarina Perič in Kovaški muzej Kropa)
 • LOGIKA ZA NAJMLAJŠE (za 3. do 5. razred, Tanja Miklavčič Lukančič)
 • LOGIKA (za 6. do 9. razred, Andreja Muhvič)
 • MATEMATIČNE ZANKE IN UGANKE (za 1. do 3. razred, Urška Šimnic Novak)
 • MLADINSKI PEVSKI ZBOR (za 6. do 9. razred, Matjaž Kokalj)
 • NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (za 4. do 9. razred, Katarina Perič)
 • OTROŠKI PEVSKI ZBOR (za 1. do 5. razred, Matjaž Kokalj)
 • OSNOVE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA (za 5. do 9. razred, Andrej Kavčič)
 • PLANINSKI KROŽEK (za 1. do 9. razred, Mojca Brezovec)
 • PRAVLJIČNI KROŽEK (za 1. do 2. razred, Urška Šimnic Novak)
 • PRIPRAVA NA ŠPORTNA TEKMOVANJA (za 6. do 9. razred, Bojan Tisak)
 • PROSTOVOLJNO DELO (za 7. do 9. razred, Katja Nastran)
 • RAZGIBANKE (za 4. do 5. razred, Klavdija Ahačič in Katarina Perič)
 • ŠOLSKI PARLAMENT (za 5. do 9. razred, Katja Gantar)
 • USTVARJALNE URICE (za 2. do 3. razred, Mojca Brezovec)

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI 2016/2017

 • ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (za 4. do 5. razred, Andreja Lakner)
 • DRAMSKI KROŽEK (za 3. do 4. razred, Marjeta Koselj)
 • FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA (za 1.  5. razred, razredničarke)
 • FOLKLORNA SKUPINA VOŠE (za 1. do 9. razred, Vilma Kravanja Gosnik)
 • OTROŠKI PEVSKI ZBOR (za 1. do 5. razred, Matjaž Kokalj)
 • PLANINSKI KROŽEK (za 1. do 5. razred, Mojca Brezovec)
 • ROČNA DELA (za 3. do 5. razred, Marjeta Koselj)
 • USTVARJALNE URICE (za 1. do 3. razred, Mojca Brezovec)

DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE 2017/2018

 • ANGLEŠČINA ZA RADOVEDNE (Andreja Lakner)
 • FOTOGRAFIJA IN NOVINARSTVO (za 6. do 9. razred, Uroš Švab)
 • NARAVOSLOVJE ZA RADOVEDNE (za 5. do 6. razred Lipnica, Katja Gantar)
 • NARAVOSLOVJE ZA RADOVEDNE (za 4. do 5. razred Ovsiše, Vilma Kravanja Gosnik)
 • NARAVOSLOVJE ZA RADOVEDNE (za 7. do 9. razred, Andreja Muhvič)
 • ŠPORTNI NAVDUŠENCI (Bojan Tisak)
 • USTVARJALNE DELAVNICE (za 5. do 9. razred, Robert Primc)

ŠPORTNA TEKMOVANJA 2017/2018

 • atletika
 • kros
 • atletski troboj
 • košarka
 • mali nogomet
 • plezanje
 • namizni tenis
 • Tek po mamutovih sledeh

TEKMOVANJA V ZNANJU 2017/2018

 • logika
 • angleščina
 • nemščina
 • Cankarjevo tekmovanje (slovenski jezik za 4. – 9. razred)
 • Mehurčki (slovenski jezik za 1. – 3. razred)
 • zgodovina
 • geografija
 • kemija
 • fizika
 • matematični kenguru
 • razvedrilna matematika
 • Vesela šola (za 4. – 9. razred)