Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Izbirni predmeti

V šolskem letu  2018/2019 so učenci izbrali 12 obveznih izbirnih predmetov in 3 neobvezne. Izbirna predmeta nemščina 1 in 2 se izvajata v kombinirani skupini.

Obvezni izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMET OZNAKA UČITELJ
Gledališki klub GLK Breda Gašperin
Izbrani šport – odbojka IŠP Bojan Tisak
Likovno snovanje 3 LS3 Mateja Fon Špitalar
Nemščina 1 NI1 Katarina Perič
Nemščina 2 NI2 Katarina Perič
Poskusi v kemiji POK Katja Gantar
Rastline in človek RČL Katja Gantar
Sodobna priprava hrane SPH Andreja Mašič Zupan
Sonce, Luna, Zemlja SLZ Andreja Muhvič
Šahovske osnove 1 ŠO1 Uroš Švab
Šolsko novinarstvo ŠNO Katarina Perič
Šport za sprostitev ŠSP Denis Kaltenekar
Šport za zdravje ŠZZ Bojan Tisak

 

Neobvezni izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMET OZNAKA UČITELJ
Nemščina (Lipnica) N2N Katarina Perič
Tehnika (Lipnica) NTE Aleksandra Frelih
Angleščina (Lipnica) N1A Nina Gorkič
Angleščina (Ovsiše) N1A Andreja Kolman
Šport (Ovsiše) NŠP Denis Kaltenekar