Izbirni predm.

IZBIRNI PREDMETI 2016/2017

V letošnjem šolskem letu izvajamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

 • N1A- Neobvezni izbirni predmet 1. tuji jezik angleščina (učiteljica Andreja Lakner in učitelj Andrej Kavčič)
 • NRA – Neobvezni izbirni predmet računalništvo (učiteljica Andreja Mašič Zupan)
 • N2N – Neobvezni izbirni predmet 2. tuji jezik nemščina (učiteljica Katarina Perič)
 • NTE – Neobvezni izbirni predmet tehnika (učiteljica Mateja Fon Špitalar)
 • NŠP – Neobvezni izbirni predmet šport (učitelj Denis Kaltenekar)

V letošnjem šolskem letu izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:

 • LS1 – Likovno snovanje 1 (učitelj Robert Primc)
 • NI2 – Nemščina 2 (učiteljica Katarina Perič)
 • NI3 – Nemščina 3 (učiteljica Katarina Perič)
 • OGL – Obdelava gradiv: les (učitelj Robert Primc)
 • POK – Poskusi v kemiji (učiteljica Katja Gantar)
 • SPH – Sodobna priprava hrane (učiteljica Andreja Mašič Zupan)
 • ŠHS – Šahovske strategije (učitelj Uroš Švab)
 • SSP – Šport za sprostitev (učitelj Denis Kaltenekar)
 • ŠZZ – Šport za zdravje (učitelj Bojan Tisak)
 • TVZ – Turistična vzgoja (učiteljica Tončka Terlikar)
 • VEZ – Vezenje 1 (učiteljica Andreja Mašič Zupan)
 • ŽČZ – Življenje človeka na zemlji (učitelj Boštjan Kališnik)

 

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2017/2018
Informacije so v priponki: