Starši

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so organizirane enkrat mesečno, in sicer vsak drugi četrtek v mesecu, med 17.00 in 18.30 v Lipnici in vsak drugi torek med 17.00 in 18.30 na Ovsišah.

Razpored dopoldanskih pogovornih ur  posameznih učiteljev si lahko ogledate v razdelku učitelji.

Predstavniki staršev delujejo v Svetu staršev. Svoje predstavnike za vsako oddelčno skupnost izberejo starši na prvem roditeljskem sestanku v septembru.