Zgodovina

Untitled-19 copyOrganizirano šolstvo se je pričelo v Lipniški dolini ob koncu 18. stoletja. Elementarni (osnovni) šoli sta bili v Kropi in v Kamni Gorici, ob koncu 19. stoletja pa še na Dobravi in na Ovsišah.

Tako je ostalo vse do 1957. leta, ko so bile osnovne šole v Kropi, v Kamni Gorici in na Srednji Dobravi ukinjene. Nadomestila jih je na novo zgrajena osemletka v Lipnici, ki je vključila kot podružnico tudi ovsiško šolo. Ime po dobravskem predvojnem učitelju Stanetu Žagarju je uradno prevzela 1962. leta.Untitled-28 copy

Šola v Lipnici je bila do leta 1990 večkrat prostorsko povečana. Leta 1968 je k osnovnemu traktu pridobila vezni člen in telovadnico, leta 1990 pa samostojen trakt za nižjo stopnjo in jeseni 2005 še novo knjižnico ter moderno računalnico v mansardi.

Ovsiška šola je ohranila obseg iz leta 1930, ko je bila dvignjena v enonadstropno stavbo, le da je 1998 z majhno adaptacijo dobila tretji učni prostor. Temeljito je bila prenovljena ob svoji 110. obletnici septembra 2006.DSC_0470