Zdravje

SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Šolska zdravnika Tatjana Šketa in Rok Müller imata ordinacijo v Zdravstvenem domu Radovljica. Sistematski pregledi in cepljenja so namenjeni učencem 1., 3. in 8. razreda. Učence na sistematski pregled in cepljenje spremljajo razredniki. Na dan sistematskega pregleda učenci nimajo pouka.

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Zdravstveno vzgojo izvaja medicinska sestra Petra Srpčič iz šolskega dispanzerja ZD Radovljica v obsegu 2 ur za vsak razred. Obravnavane bodo naslednje teme: zdrave navade (1.r), osebna higiena (2.r), zdrav način življenja (3.r), preprečevanje poškodb (4.r), zasvojenost (5.r), odraščanje  (6.r), duševno zdravje – pozitivna samopodoba in stres (7.r), medsebojni odnosi (8.r), vzgoja za zdravo spolnost (9.r).

 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob izvaja medicinska sestra Marija Šlibar, ki vodi tudi tekmovanje Čisti zobje. Preventiva je organizirana za učence od 1. do 5. razreda in poteka enkrat mesečno.

Zobozdravnica Mateja Ješe Ognjenovič je v šolski zobni ambulanti na naši šoli prisotna vsak torej. Opravlja redne sistematske preglede zob in zobozdravstvene preglede za učence, ki so njeni pacienti. Ordinacija je za učence odprta vsak torek med 7. in 12. uro. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 04/ 531 88 99 ali 04/ 531 83 74.