Zdravje

Sistematski zdravstveni pregledi
Šolska zdravnika dr. Tatjana Šketa in dr. Rok Müller imata ordinacijo v Zdravstvenem domu Radovljica. Sistematski pregledi in cepljenja so namenjeni učencem 1., 3. in 8. razreda. Učence na sistematski pregled in cepljenje spremljajo razredniki. Na dan sistematskega pregleda učenci nimajo pouka.

Zdravstvena vzgoja
Zdravstveno vzgojo izvaja višja medicinska sestra Alenka Tomšič iz šolskega dispanzerja ZD Radovljica v obsegu 2 ur za vsak razred. Obravnavane bodo naslednje teme:

  • zdrave navade (1. razred),
  • osebna higiena (2. razred),
  • zdrav način življenja (3. razred),
  • preprečevanje poškodb (4. razred),
  • zasvojenost (5. razred),
  • odraščanje  (6. razred),
  • duševno zdravje: pozitivna samopodoba in stres (7. razred),
  • medsebojni odnosi (8. razred),
  • vzgoja za zdravo spolnost (9. razred).

Zobozdravstvena preventiva
Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob izvaja medicinska sestra, ki vodi tudi tekmovanje Čisti zobje. Preventiva je organizirana za učence od 1. do 5. razreda in poteka enkrat mesečno.

Zobozdravnica Mateja Ješe je v šolski zobni ambulanti na naši šoli prisotna vsak torek. Opravlja redne sistematske preglede zob za vse učence in zobozdravstvene preglede za učence, ki so njeni pacienti. Ordinacija je za učence odprta vsak torek med 7. in 12. uro. Enkrat mesečno bo v Lipnici zdravnica delala tudi popoldne. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 04/ 531 88 99 ali 04/ 533 71 06.