Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22

Spoštovani učenci in starši!

V priponki so predstavljeni obvezni izbirni predmeti za bodoči 7., 8. in 9. razred.

Izpolnjeno prijavnico učenci vrnejo pomočniku ravnateljice Denisu Kaltenekarju.