Prehrana

Šolsko prehrano evidentiramo preko eAsistenta. Učenci so na šolske obroke prijavljeni z obrazcem, ki ste ga starši izpolnili ob koncu šolskega leta ali ob vpisu.

Za uporabo eAsistenta je potreben osnovni paketa eAsistenta (je brezplačen), kamor spada tudi modul Prehrana. Potrebujete svoj e-naslov, s katerim si boste ustvarili uporabniški račun, preko njega pa boste urejali odjavo in prijavo obrokov. To storite na naslovu https://www.easistent.com/starsi.

Obroke za naslednji šolski dan boste lahko prijavili ali odjavili do 20.00, en dan pred izostankom otroka ali en dan pred najavo obroka. Odjava obroka za nazaj ni mogoča. Dodatna prijava na obrok je mogoča, če ste se ob prijavi na šolsko prehrano odločili za občasen obrok (zajtrk, kosilo, popoldansko malico). V primeru, da starši prehrane ne odjavite pravočasno, plačate polno ceno obroka.

V izrednih okoliščinah (otrok zboli ponoči) lahko odjavite šolske obroke za svojega otroka za tekoči dan od 7.00 do 7.30 po telefonu v tajništvu šole (04 533 71 00) ali kuhinji (04 533 71 05) v Lipnici in na podružnični šoli na številko 04 533 00 10 ali 041 786 730.

Če med šolskim letom starši želite spremeniti prijavo vašega otroka na šolsko prehrano, morate izpolniti novo prijavnico na šolsko prehrano in jo oddati razredniku. (Obrazec je objavljen na šolski spletni strani-spodaj).

Cene šolske prehrane

 • Malica: 0.80 €
 • Zajtrk: 0.60 €
 • Popoldanska malica: 0.60 €
 • Kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,50 €
 • Kosilo za učence 6. do 9. razreda: 2,85 €

Stroške prehrane starši poravnajo po položnicah.

Organizacija malic in kosil

  • Čas zajtrka je ob 7.00 uri.
  • Učencem od 1. do 5. razreda malico pred učilnico prinese dežurni učenec ali kuharice.
  • V času ukrepov zaradi Covida prinesejo malico kuharice pred vsako učilnico skupine učencev.
  • Učenci malicajo v učilnicah po drugi šolski uri.
  • Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je v razredu.
  • Čas kosila je od 12.00 do 13.50.
  • Čas popoldanske malice je ob 14.30 na matični šoli in ob 15.00 na podružnici.
  • Učenci odhajajo na kosilo po pouku oz. najkasneje po 6. šolski uri.
  • V času ukrepov zaradi Covida so učenci tudi pri kosilu razdeljeni v manjše skupine.
  • Dežurni učenci imajo vstop v jedilnico v času delitve malice, ostali učenci pa v času kosila.
 • Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli v sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave nekajkrat na leto dodatno brezplačno razdeljevanje sadja ali zelenjave. Datumi razdeljevanja bodo objavljeni na šolskih jedilnikih.

Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje spodbujajo kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih. Organizatorica šolske prehrane je Veronika Šmid. Vodja šolske kuhinje je Romana Rozman Šujica. Kuharice na matični šoli so: Vida Grilc, Josipa Jakša, Romana Rozman Šujica in Andreja Rozman, na podružnični šoli Ovsiše pa Irena Štular.

Jedilniki malice in kosil so tedensko izobešeni na oglasnih deskah v šoli in na šolski spletni strani.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni več potrebno, saj starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano, ki jo vsi učenci prejmejo ob koncu šolskega leta in velja za naslednje šolsko leto.

Upravičenost do subvencionirane prehrane se ugotavlja na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Starši to urejate na pristojnem Centru za socialno delo.