Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Prehrana

Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosila za tiste, ki se nanj naročijo. Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, se lahko naročijo tudi na zajtrk. Učenci, ki so vključeni v daljšo obliko podaljšanega bivanja, imajo možnost popoldanske malice.

Na kosilo se lahko naročijo učenci en dan prej v tajništvu ali dnevno do 9. ure. V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni ali drugih vzrokov morajo starši omenjeno spremembo sporočiti razredniku ali kuharici šole.

Cene šolske prehrane

 • Malica: 0.80 €
 • Zajtrk: 0.60 €
 • Popoldanska malica: 0.60 €
 • Kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,50 €
 • Kosilo za učence 6. do 9. razreda: 2,85 €

Stroške prehrane starši poravnajo po položnicah.

Organizacija malic in kosil

 • Čas zajtrka je ob 7.00 uri.
 • Učencem od 1. do 5. razreda malico pred učilnico prinese dežurni učenec.
 • Učenci malicajo v učilnicah po drugi šolski uri.
 • Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je v razredu.
 • Čas kosila je od 12.00 do 13.50.
 • Čas popoldanske malice je ob 14.30 na matični šoli in ob 15.00 na podružnici.
 • Učenci odhajajo na kosilo po pouku oz. najkasneje po 6. šolski uri.
 • Dežurni učenci imajo vstop v jedilnico v času delitve malice, ostali učenci pa v času kosila.
 • Če gredo učenci na športni, kulturni ali naravoslovni dan, razrednik ali organizator dejavnosti odjavi malico za cel razred. Ta dan učencem malico odštejemo.
 • Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli v sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave nekajkrat na leto dodatno brezplačno razdeljevanje sadja ali zelenjave. Datumi razdeljevanje bodo objavljeni na šolskih jedilnikih.

Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje morajo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih. Organizator šolske prehrane in vodja šolske kuhinje je Veronika Šmid. Kuharice na matični šoli so Josipa Jakša, Vida Grilc in Erika Potočnik, na podružnici pa Irena Štular.

Jedilniki malice in kosil so tedensko izobešeni na oglasnih deskah v šoli in na šolski spletni strani.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni več potrebno, saj starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano, ki jo vsi učenci prejmejo ob koncu šolskega leta in velja za naslednje šolsko leto.

Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Starši to urejate na pristojnem Centru za socialno delo.

Več informacij o novostih glede subvencioniranja šolske prehrane si preberite v obvestilu: