Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Prehrana

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna za otroke, ker je odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju.

Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se nanj naročijo. Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, se lahko naročijo tudi na zajtrk. Učenci, ki so vključeni v daljšo obliko podaljšanega bivanja, imajo možnost popoldanske malice.


Evidentiranje šolske prehrane

V šolskem letu 2019/20 bomo uvedli evidentiranje šolske prehrane preko eAsistenta. Učenci so na šolske obroke že prijavljeni z obrazcem, ki ste ga izpolnili ob koncu šolskega leta ali ob vpisu.

Če eAsistenta še ne uporabljate, boste za uporabo osnovnega paketa (je brezplačen), kamor spada tudi modul Prehrana, potrebovali svoj e-naslov, s katerim si boste ustvarili uporabniški račun, preko katerega boste urejali odjavo in prijavo obrokov. To storite na naslovu https://www.easistent.com/starsi. Zaradi varstva osebnih podatkov morate svoj uporabniški račun najprej potrditi z varnostno kodo, ki jo boste dobili na posebnem listu. Varnostno kodo vam bo izročil razrednik. Postopek potrditve z varnostno kodo si lahko ogledate na povezavi https://bit.ly/2MoQfZD. Aplikacijo lahko uporabljate tudi preko mobilnega telefona.

Mesec september bo prehodno obdobje, ko boste lahko svojega otroka še vedno odjavili ali prijavili na šolsko prehrano preko telefona v tajništvu šole (533 71 00) ali v kuhinji (533 71 05) na matični šoli v Lipnici. Na podružnični šoli Ovsiše pa obrok odjavite ali prijavite na telefon 533 00 10 (kuhinja) ali 041 575 450 (vodja PŠ). Od 1. 10. 2019 dalje bo možno odjavljati in prijavljati obroke samo preko eAsistenta. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na pomoč eAsistenta starsi@easistent.com in 01 777 33 99.

Obroke za naslednji šolski dan boste lahko prijavili ali odjavili do 8.00, en dan pred izostankom otroka ali en dan pred najavo obroka. Odjava obroka za nazaj ni možna. Dodatna prijava na obrok je možna, če ste se ob prijavi na šolsko prehrano odločili za občasen obrok (zajtrk, kosilo, popoldansko malico). V primeru, da starši prehrane ne odjavite pravočasno, plačate polno ceno obroka.

V izrednih okoliščinah (otrok zboli ponoči) lahko odjavite šolske obroke za svojega otroka za tekoči dan od 7.00 do 7.30 po telefonu v tajništvu šole (533 71 00) ali kuhinji (533 71 05) v Lipnici in na podružnični šoli na številko 533 00 10 ali 041 575 450.

Če med šolskim letom starši želite spremeniti prijavo vašega otroka na šolsko prehrano, morate izpolniti novo prijavnico na šolsko prehrano in jo oddati razredniku. (Obrazec bo objavljen na šolski spletni strani.)

Večina staršev je že navajena evidentiranja šolske prehrane preko eAsistenta iz vrtca. Verjamemo, da bo ta način evidentiranja šolske prehrane tudi na naši osnovni šoli pripomogel k zadovoljstvu tako vas staršev kot vseh, ki na šoli skrbijo za prehrano.

Cene šolske prehrane

 • Malica: 0.80 €
 • Zajtrk: 0.60 €
 • Popoldanska malica: 0.60 €
 • Kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,50 €
 • Kosilo za učence 6. do 9. razreda: 2,85 €

Stroške prehrane starši poravnajo po položnicah.

Organizacija malic in kosil

  • Čas zajtrka je ob 7.00 uri.
  • Učencem od 1. do 5. razreda malico pred učilnico prinese dežurni učenec.
  • Učenci malicajo v učilnicah po drugi šolski uri.
  • Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je v razredu.
  • Čas kosila je od 12.00 do 13.50.
  • Čas popoldanske malice je ob 14.30 na matični šoli in ob 15.00 na podružnici.
  • Učenci odhajajo na kosilo po pouku oz. najkasneje po 6. šolski uri.
  • Dežurni učenci imajo vstop v jedilnico v času delitve malice, ostali učenci pa v času kosila.
  • Če gredo učenci na športni, kulturni ali naravoslovni dan, razrednik ali organizator dejavnosti odjavi malico za cel razred. Ta dan učencem malico odštejemo.
 • Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli v sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave nekajkrat na leto dodatno brezplačno razdeljevanje sadja ali zelenjave. Datumi razdeljevanje bodo objavljeni na šolskih jedilnikih.

Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje spodbujajo kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih. Organizatorica šolske prehrane je Veronika Šmid. Kuharice na matični šoli so: Josipa Jakša, Vida Grilc in Romana Rozman Šujica, na podružnični šoli Ovsiše pa Irena Štular.

Jedilniki malice in kosil so tedensko izobešeni na oglasnih deskah v šoli in na šolski spletni strani.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni več potrebno, saj starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano, ki jo vsi učenci prejmejo ob koncu šolskega leta in velja za naslednje šolsko leto.

Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Starši to urejate na pristojnem Centru za socialno delo.

Več informacij o novostih glede subvencioniranja šolske prehrane si preberite v obvestilu: