Jana Penca Ponikvar

Poučuje:
razredni pouk, JV

Razrednik:
2. in 3. razred (Ovsiše)

Pogovorne ure:
petek, 11.10-11.55

E-naslov:
jana.ponikvar@os-lipnica.si

Dodatno:
Finžgarjeva bralna značka, dramski krožek, šolski parlament