Lidija Kranjc

Poučuje:
zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika

Razrednik:
/

Pogovorne ure:
ponedeljek, 10.15-11.00

E-naslov:
lidija.kranjc@os-lipnica.si

Dodatno:
/