Danijela Rakovec

Poučuje:
razredni pouk

Razrednik:
2. a

Pogovorne ure:
četrtek, 08.20-09.05

E-naslov:
danijela.rakovec@os-lipnica.si

Dodatno:
Finžgarjeva bralna značka