Danijela Rakovec

Poučuje:
razredni pouk

Razrednik:
2. a

Pogovorne ure:
ponedeljek, 09.10-09.55

E-naslov:
danijela.rakovec@os-lipnica.si

Dodatno:
Finžgarjeva bralna značka