Andreja Mašič Zupan

Računalniška podpora

Poučuje:

multimedija, vezenje (izbirni predmeti), računalništvo (neobvezni izbirni predmet), OPB

Razrednik:
/

Pogovorne ure:
ponedeljek, 8.20-9.05

E-naslov:
andreja.masic@os-lipnica.si

Dodatno:
/