Breda Gašperin

Poučuje:
slovenščina, gledališki klub

Razrednik:
6. a

Pogovorne ure:
ponedeljek, 12.50-13.35

E-naslov:
breda.gasperin@os-lipnica.si

Dodatno:
mentorica bralne značke