Veronika Šmid

Vodja šolske prehrane

Poučuje:
gospodinjstvo, OPB

Razrednik:
/

Pogovorne ure:
sreda, 09.05-09.55

E-naslov:
veronika.smid@os-lipnica.si

Dodatno:
/