Uroš Švab

Knjižničar

Poučuje:
šahovske osnove (izbirni predmet)

Razrednik:
/

Pogovorne ure:
po dogovoru

Telefon
04 533 71 07

E-naslov:
uros.svab@os-lipnica.si

Dodatno:
Skrbnik učbeniškega sklada