Zaposleni

ravnateljica:
Zdenka Varl

pomočnik ravnateljice:
Denis Kaltenekar

vodja podružnične šole na Ovsišah:
Vilma Kravanja Gosnik

tajništvo:
Silvana Ahačič

računovodstvo:
Darinka Fister

učitelji na matični šoli:
Mojca Brezovec
Petra Čebulj
Mateja Fon Špitalar
Aleksandra Frelih
Polona Frelih
Katja Gantar
Breda Gašperin
Nina Gorkič
Boštjan Kališnik
Denis Kaltenekar
Sandra Kocjančič
Andreja Lakner
Andreja Mašič Zupan
Tanja Miklavčič Lukančič
Elizabeta Mikolič
Andreja Muhvič
Katarina Perič
Danijela Rakovec
Urška Šimnic Novak
Veronika Šmid
Uroš Švab
Tončka Terlikar
Bojan Tisak

učitelji na podružnici:
Andreja Kolman
Marjeta Koselj
Vilma Kravanja Gosnik
Ana Maček
Jana Penca Ponikvar
Saša Valjavec

knjižnica:
Uroš Švab

svetovalna služba:
David Kebler
Maja Cimerman Franjić
Katja Nastran (trenutno odsotna)

računalniška podpora:
Andreja Mašič Zupan

vodja šolske prehrane:
Veronika Šmid

kuhinja:
Vida Grilc
Josipa Jakša
Erika Potočnik
Irena Štular (Ovsiše)

vzdrževanje:
Simon Bedene

čistoča:
Nedeljka Ostojić
Marjeta Perčič
Radijana Pogačnik
Natalija Rozman
Irena Štular (Ovsiše)