Svet staršev

Predstavnike Sveta staršev za vsako oddelčno skupnost izberejo starši na prvem roditeljskem sestanku v septembru.

Predstavniki Sveta staršev po oddelkih:

Lipnica

1. razred: Neža Čimžar
2. razred: Aleš Arh
3. razred: Tim Jurajevčič
4. razred: Lea Murko
5. razred: Andrej Zupan
6. a razred: Simona Pintar
6. b razred: Andrej Rožoč
7. a razred: Janja Žiberna
8. a razred: Suzana Latinćić
8. b razred: Katja Svetelj
9. a razred: Anita Frelih Sofrić
9. b razred: Anka Nardin

Ovsiše

1. razred: Andreja Fister
2. razred: Anže Šanca
3. razred: Nejc Šter
4. in 5. razred: Julija Erman

Predsednica Sveta staršev je Lea Murko.