Roditeljski sestanki

Lipnica

Uvodni roditeljski sestanek za učence od 1. do 5. razreda v Lipnici bo 10. 9. 2019, za učence od 6. do 9. razreda pa 11. 9. 2019, obakrat ob 17.00.

Drugi roditeljski sestanki bodo potekali po prvem ocenjevalnem obdobju v prvem tednu februarja, tretji roditeljski sestanki pa bodo v maju oz. pred šolo v naravi (6. in 7. razred).

Ovsiše

Uvodni roditeljski sestanek za učence na podružnični šoli Ovsiše bo 12. 9. 2019, drugi roditeljski sestanek bo po prvem ocenjevalnem obdobju 6. 2. 2020, zadnji roditeljski sestanek pa bo 21. 5. 2020. Vsi roditeljski sestanki se bodo predvidoma začeli ob 17.00.