Varstvo

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše, in sicer za učence prvega razreda od 6.30 ure zjutraj do začetka pouka. Če je v oddelku prostor, se lahko vključijo tudi starejši učenci. Na željo staršev oz. učencev ponudimo tudi zajtrk.

Učiteljice v jutranjem varstvu na matični šoli v Lipnici:
Mojca Brezovec, Tanja Miklavčič Lukančič, Polona Frelih in Urška Šimnic Novak.

Učiteljice v jutranjem varstvu na podružnici Ovsiše:
Marjeta Koselj, Saša Valjavec, Andreja Kolman, Jana Penca Ponikvar in Vilma Kravanja – Gosnik.

Podaljšano bivanje

Otrok se lahko v oddelek podaljšanega bivanja vključi takoj po pouku in ostane v šoli do 16.05. Učenci iz posamezne skupine se zberejo v razredu, kjer se začne odvijati program: kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa.

Učitelji v podaljšanem bivanju na matični šoli:
Elizabeta Mikolič, David Kebler, Uroš Švab, Andreja Mašič Zupan in Mateja Fon Špitalar.

Učiteljici podaljšanega bivanja na podružnični šoli:
Ana Maček, Veronika Šmid in Vilma Kravanja Gosnik.