Plačila

Načini prejemanja računov za šolske storitve

Spoštovani starši!

Na naši šoli vam omogočamo več možnosti prejemanja in plačevanja položnic na katerih vam zaračunavamo šolske storitve za vaše otroke. V primeru, da želite spremeniti način prejemanja in plačevanja položnic, lahko izberete eno izmed možnosti:

1. možnost:
Prejemanje E-računov neposredno v vašo spletno banko preko RS Uprave za javna plačila (UJP)  

Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate osebni račun in urejeno elektronsko poslovanje. Plačevanje e-računa je na vsaki banki urejeno in pripravljeno drugače, zato se glede načina in podrobnosti plačevanja pozanimajte pri svoji matični banki.

Če se boste odločili za e-račun, položnic v pisni obliki ne boste več prejemali.  Specifikacijo računa boste videli v spletni banki.

Pogoj za aktiviranje prenosa položnice v obliki e-računa neposredno v spletno banko je pravilno izpolnjena izjava.

2. možnost:
Plačevanje položnic preko trajnika

Pogoj za plačevanje položnic preko trajnika je izpolnjen obrazec  SOGLASJE ZA SEPA – direktno obremenitev. Plačilo položnice se izvede  28. dne v mesecu.

3. možnost:
Prejemanje položnic na vaš elektronski naslov

Lahko se odločite  za prejemanje položnic po elektronski pošti. Izpolnite izjavo Prejemanje položnic na vaš elektronski naslov.

4. možnost:
Zbirne položnice

Če imate v šoli več otrok, se lahko odločite za zbirno položnico. V tem primeru boste prejeli samo en račun. V tem primeru izpolnite Izjavo za zbirno položnico.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na računovodstvo. Računovodkinja Darinka Fister je dosegljiva je na telefonski številki 04/533 71 02 ali po e-pošti: racunovodstvo-oskrszlip@guest.arnes.si.

 

Obrazci