UČITELJI

Dopoldanske pogovorne ure v Lipnici

Učitelj razrednik Pogovorna ura E-naslov
1. razred Urška Šimnic Novak četrtek
12.00–12.45
urska.novak@os-lipnica.si
2. razred Danijela Rakovec ponedeljek
09.10–09.55
danijela.rakovec@os-lipnica.si
3. razred Sandra Kocjančič torek
11.10–11.55
sandra.kocjancic@os-lipnica.si
4. razred Tanja Miklavčič Lukančič petek
08.20–09.05
tanja.miklavcic-lukancic@os-lipnica.si
5. razred Polona Frelih torek
12.00–12.45
polona.frelih@os-lipnica.si
6. a Breda Gašperin ponedeljek
12.50–13.35
breda.gasperin@os-lipnica.si
6. b Mateja Fon Špitalar torek
10.15–11.00
mateja.fon-spetalar@os-lipnica.si
7. a Andreja Lakner sreda
11.10–11.55
andreja.lakner@os-lipnica.si
7. b Katja Gantar ponedeljek
08.20–09.05
katja.gantar@os-lipnica.si
8. a Boštjan Kališnik ponedeljek
10.15–11.00
bostjan.kalisnik@os-lipnica.si
9. a Andreja Muhvič četrtek
08.20–09.05
andreja.muhvic@os-lipnica.si
Učitelj Pogovorna ura E-naslov
Mojca Brezovec torek
12.00–12.45
mojca.brezovec@os-lipnica.si
Maja Cimerman Franjić po dogovoru maja.cimerman@os-lipnica.si
Petra Čebulj sreda
08.20–09.05
petra.cebulj@os-lipnica.si
Nina Gorkič ponedeljek
12.50–13.35
nina.gorkic@os-lipnica.si
Aleksandra Frelih torek
09.10–09.55
aleksandra.frelih@os-lipnica.si
Denis Kaltenekar ponedeljek
12.50–13.35
denis.kaltenekar@os-lipnica.si
David Kebler po dogovoru david.kebler@os-lipnica.si
Andreja Mašič Zupan po dogovoru
Elizabeta Mikolič po dogovoru spela.mikolic@os-lipnica.si
Katja Nastran po dogovoru
Katarina Perič sreda
08.20–09.05
katarina.peric@os-lipnica.si
Veronika Šmid sreda
09.10–09.55
veronika.smid@os-lipnica.si
Uroš Švab po dogovoru uros.svab@os-lipnica.si
Tončka Terlikar četrtek
11.10–11.55
toncka.terlikar@os-lipnica.si
Bojan Tisak četrtek
08.20–09.05
bojan.tisak@os-lipnica.si


Dopoldanske pogovorne ure na Ovsišah

Učitelj razrednik Pogovorna ura E-naslov
1. razred Saša Valjavec petek
10.15–11.00
sasa.valjavec@os-lipnica.si
2. razred
3. razred
Jana Penca Ponikvar petek
11.10–11.55
jana.ponikvar@os-lipnica.si
4. razred
5. razred
Vilma Kravanja – Gosnik torek
09.10–09.55
Učitelj Pogovorna ura E-naslov
Andreja Kolman po dogovoru  andreja.kolman@os-lipnica.si
Marjeta Koselj sreda
09.05–09.55
marjeta.koselj@os-lipnica.si
Ana Maček po dogovoru  ana.macek@os-lipnica.si
Veronika Šmid po dogovoru  veronika.smid@os-lipnica.si