O šoli

untitledOsnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Lipnica 12, 4245 Kropa

telefon: 04/ 533 71 00
faks: 04/ 533 71 10
e-naslov: os-lipnica@guest.arnes.si
spletna stran: www.os-lipnica.si
zemljevid

 

RAVNATELJICA
Alenka CUDER
04/ 533 71 01
ravnateljica@os-lipnica.si

POMOČNIK  RAVNATELJICE
Denis KALTENEKAR
04/ 533 71 11
denis.kaltenekar@gmail.com

TAJNIŠTVO

Silvana AHAČIČ
04/ 533 71 00
tajnistvo@o-lipnica.kr.mss.edus.si

RAČUNOVODSTVO
Darinka FISTER
04/ 533 71 02
darinka.fister@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Katja NASTRAN
04/ 533 71 09
katja.nastran@os-lipnica.si

ZBORNICA
04/ 533 71 03

KNJIŽNICA
Uroš ŠVAB
04/ 533 71 07

KUHINJA
Vida GRILC
Josipa JAKŠA
04/ 533 71 05

PODRUŽNICA OVSIŠE
Podružnična šola Ovsiše
Ovsiše 56
4244 Podnart
telefon: 04/ 533 00 10

PEDAGOŠKI VODJA
Vilma KRAVANJA GOSNIK

KJE SMO?

Šola stoji na travniku pod gozdom ob sotočju Lipnice in Kroparice oziroma na koncu majhne vasi Lipnica ob cesti Podnart-Lipnica-Kamna Gorica-Spodnja Lipnica-Zgornja Lipnica-Lancovo-Radovljica.

Podružnica Ovsiše je na koncu vasi Ovsiše pri Podnartu ob krajevni cesti Podnart-Ovsiše- Dobravica-Češnjica-Rovte.