Prevozi

ORGANIZACIJA PREVOZOV NA MATIČNI ŠOLI velja od 1. 9. 2017 dalje (od lani NI sprememb)

AVTOBUS

Prihodi v šolo

RELACIJA

ODHOD

PREVOZ

PODNART

7.05

7.50

ŠP

ŠP

KROPA

7.19

8.04

ŠP

ŠP

KAMNA GORICA

7.14

8.06

ŠP

ŠP

 

Odhodi iz šole domov

RELACIJA

ODHOD IZ ŠOLE

PREVOZ

PODNART

12.10

13.08

13.55

15.15

RL

ŠP

ŠP

RL

KROPA

12.10

13.08

13.55

15.15

RL

ŠP

ŠP

RL

KAMNA GORICA

              13.00

13.45

15.01

ŠP

ŠP

RL

LEGENDA:

ŠP (šolski prevoz)
RL (redna linija)

 

MINIBUS (Alpetour)

URA

RELACIJA

 

OTOČE 6.42 – MIŠAČE 6.48  – SR. DOBRAVA 6.51 – SPODNJA DOBRAVA 6.54 – PREZRENJE 6.57 –  LIPNICA ŠOLA

OTOČE 7.32 – MIŠAČE 7.38 – SR. DOBRAVA 7.41 – SPODNJA DOBRAVA 7.44 – PREZRENJE 7.47 – LIPNICA ŠOLA

13.10 ŠOLA – SPODNJA DOBRAVA – SR. DOBRAVA  – MIŠAČE – OTOČE
13.55 ŠOLA – SPODNJA DOBRAVA – SR. DOBRAVA  – MIŠAČE – OTOČE

 

PREVOZI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI OVSIŠE

KOMBI

Odhodi:

Rovte 07.30 – Ovsiše

Zaloše 07.52 – Ovsiše

Prezrenje 8.04 – Ovsiše

Podnart 8.12 – Ovsiše

 

Odhodi iz šole:

Šola 12.40 – Češnjica  – Rovte

Šola 12.50 – Podnart – Prezrenje

Šola 13.05 – Podnart

Šola 14.10 – Podnart – Zaloše

Šola 15.45 – Prezrenje – Zaloše

 

O morebitnih spremembah in dodatnih prevozih obvestimo naknadno. Vozni redi veljajo od 1. 9. 2017 dalje.

VARSTVO VOZAČEV

Učenci od 6. do 9. razreda na prevoz počakajo v knjižnici oz. se vključijo v interesne dejavnosti na šoli. Ostali učenci počakajo na prevoz v OPB.