VOZNI RED

Prihodi v šolo

Kamna Gorica–OŠ Lipnica
Kamna Gorica–OŠ Lipnica
07.14
08.06
Kropa–OŠ Lipnica
Kropa–OŠ Lipnica
07.13
08.04
Podnart–OŠ Lipnica
Podnart–OŠ Lipnica
07.05
07.50
Otoče–Mišače–Prezrenje–Dobrava–OŠ Lipnica
Otoče–Mišače–Prezrenje–Dobrava–OŠ Lipnica
06.40
07.30
Prezrenje–Ovsiše (KOMBI)
Zaloše–Podnart–Ovsiše (KOMBI)
Podnart–Ovsiše (KOMBI)
07.50
07.38
08.00 in 08.10

Odhodi iz šole domov

Lipnica–Kamna Gorica
Lipnica–Kamna Gorica
Lipnica–Kamna Gorica
Lipnica–Kamna Gorica (REDNI)
12.05
13.00
13.45
15.01
Lipnica–Kropa (REDNI)
Lipnica–Kropa
Lipnica–Kropa
Lipnica–Kropa (REDNI)
12.10
13.08
13.55
15.15
Lipnica–Podnart (REDNI)
Lipnica–Podnart
Lipnica–Podnart
Lipnica–Podnart (REDNI)
12.10
13.08
13.55
15.15
Lipnica–Dobrava–Prezrenje–Mišače–Otoče
Lipnica–Dobrava–Prezrenje–Mišače–Otoče
13.10
13.55
Ovsiše–Prezrenje–Podnart (KOMBI)
Ovsiše–Podnart (KOMBI)
Ovsiše–Prezrenje–Zaloše (KOMBI)
13.50
14.00 in 14.10
14.20

Vozni red velja od 5. 11. 2018. O morebitnih spremembah boste pravočasno obveščeni.