Archive for 08. 01. 2019

Obdelava podatkov in statistika

Učenci 9. razreda so se včeraj, 7. 1. 2019, na naravoslovnem dnevu seznanili s statistično obdelavo podatkov. Spoznali so srednje vrednosti (aritmetično sredino, modus in mediano), si ogledali razpršenost podatkov, vrste dogodkov in izračunali verjetnost dogodka. Sestavili so anketni vprašalnik ter s pomočjo računalniškega programa risali grafe.